Đá trắng vân mây ốp mặt bàn bếp tại Hà Nội

1,200,000