1,700,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Tây Ban Nha

1,600,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Nâu nhạt Xuất xứ: Tây Ban Nha

1,800,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Vàng kem Xuất xứ: Tây Ban Nha

2,100,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Nâu đen Xuất xứ: Tây Ban Nha

1,300,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Đen Xuất xứ: Italia

1,500,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Đen Xuất xứ: Tây Ban Nha

Loại đá: Marble Màu sắc: Xám đen Xuất xứ: Tây Ban Nha

1,800,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Vàng kem Xuất xứ: Italia

2,250,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Vàng kem Xuất xứ: Italia

1,800,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Italia

1,500,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Vàng kem Xuất xứ: Pháp

2,600,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Vàng Kem Xuất xứ: Italia

1,600,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Vàng Nâu Xuất xứ: Tây Ban Nha

1,650,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Vàng kem Xuất xứ: Tây Ban Nha

1,650,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Nâu Xuất xứ: Tây Ban Nha

1,750,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Nâu Xuất xứ: Tây Ban Nha

1,500,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Nâu Xuất xứ: Phần Lan

Loại đá: Marble Màu sắc: Đen Xuất xứ: Italy

1,740,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Vàng kem Xuất xứ: Tây Ban Nha

3,700,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Đen Xuất xứ: Ấn Độ