1,000,000 

Chất liệu: Đá Granite Tím Sa Mạc Xuất xứ: Việt Nam

450,000 

Màu sắc: Tím Xuất xứ: Bình Định - Việt Nam

350,000 

Loại đá: Granite tự nhiên Màu sắc: Tím Xuất xứ: Mông Cổ

450,000 

Loại đá: Granite tự nhiên Màu sắc: Tím Xuất xứ: Bình Định - Việt Nam

1,850,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Tím Xuất xứ: Italia

7,200,000 

Loại đá: Onyx Màu sắc: Tím Xuất xứ: Brazil

Loại đá: Granite Màu sắc: Tím Xuất xứ: Brazil