Showing all 3 results

Màu hồng ít khi được sử dụng trong các công trình xây dựng, tuy nhiên với màu vân độc đáo cùng đặc điểm của đá Granite hồng thì đây vẫn là lựa chọn không thể bỏ qua của nhiều công trình