1,200,000 

Loại đá: Granite tự nhiên Màu sắc: Vàng Xuất xứ: Anh

Loại đá: Granite Màu sắc: Vàng nâu Xuất xứ: Ấn Độ

750,000 

Loại đá: Granite tự nhiên Màu sắc: Vàng Xuất xứ: Bình Định - Việt Nam

450,000 

Loại đá: Granite tự nhiên Màu sắc: Vàng Xuất xứ: Bình Định - Việt Nam

650,000 

Loại đá: Granite tự nhiên Màu sắc: Vàng Xuất xứ: Bình Định - Việt Nam

1,200,000 

Loại đá: Granite tự nhiên Màu sắc: Vàng Xuất xứ: Anh

1,800,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Vàng kem Xuất xứ: Tây Ban Nha

1,800,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Vàng kem Xuất xứ: Italia

2,250,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Vàng kem Xuất xứ: Italia

2,600,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Vàng Kem Xuất xứ: Italia

1,600,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Vàng Nâu Xuất xứ: Tây Ban Nha

2,500,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Vàng Xuất xứ: Italia

1,250,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Vàng Xuất xứ: Ai Cập

850,000 

Loại đá: Marble Màu sắc: Vàng Xuất xứ: Ai Cập

8,000,000 

Loại đá: Onyx Màu sắc: Vàng Xuất xứ: Tây Ban Nha

5,500,000 

Loại đá: Onyx Màu sắc: Xanh Xuất xứ: Iran

4,800,000 

Loại đá: Onyx Màu sắc: Vàng Xuất xứ: Pakistan

Loại đá: Marble Màu sắc: Vàng nâu Xuất xứ: Tây Ban Nha