Đá Granite Vàng Bình Định Đậm

750,000 

Loại đá: Granite tự nhiên

Màu sắc: Vàng

Xuất xứ: Bình Định – Việt Nam

Đá Granite Vàng Bình Định Đậm
Đá Granite Vàng Bình Định Đậm

750,000