Thi công mặt bếp đá Kim Sa Trắng ánh vàng

1,200,000