Mặt bàn bếp Trắng Ý tự nhiên

Loại đá: Trắng Ý

Màu sắc: Trắng