Mặt bàn bếp Trắng Ý tự nhiên

Loại đá: Trắng Ý

Màu sắc: Trắng

Liên hệ: 0982.868.000