Trắng Squat Thạch Anh chống xước chống thấm

Loại đá: Trắng Squat Thạch Anh

Màu sắc: Trắng